Ingemar Vänerlöv

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ingemar Vänerlöv (born 1944) is a Swedish Christian democratic politician, member of the Riksdag from 1998 to 2010.[1]

References[]

  1. ^ "Ingemar Vänerlöv (kd)". Sveriges Riksdag. Retrieved 2010-01-28.


Retrieved from ""